Deze cursus is het vervolg op de beginnerscursus.
De figuren worden verder uitgebouwd zodat er meer variatie in de choreografie kan gestoken worden bij de uitvoering. Hierdoor zal men nog meer dan voorheen de show stelen op allerlei feestjes en dansvloeren. Succes gegarandeerd.

Prijs: 109€ / persoon voor 12 weken
telkens 9€ per persoon verzekering & lidgeld bij Danssport Vlaanderen inbegrepen, EN 25€ die je kan recupereren bij de mutualiteit OP JAARBASIS.