Bericht gemeente Zemst:

In het kader van COVID-19 en om de scholen veilig te laten heropstarten, heeft de gemeentelijke crisiscel beslist om de stopzetting van alle verhuringen in de gemeentelijke scholen te verlengen tot en met 30 september 2020.

Tot die periode kunnen er jammer genoeg geen activiteiten in de gemeentelijke scholen doorgaan.

Een heropstart van de verhuringen in de gemeentelijke scholen op 1 oktober 2020 zal midden september herbekeken worden.
Van zodra hier een beslissing over genomen is, zal u hierover ook per mail geïnformeerd worden.De lessen zullen aldus niet zoals gepland hervat kunnen worden begin september.
Zodra we meer duidelijkheid hebben wat wanneer opnieuw mogelijk is, houden we jullie op de hoogte.

Behoudens overmacht is de enige groep die WEL opnieuw zal starten, de huidige reeks 2 (beginners september '19).
Deze groep start begin september met de 2 laatste lessen van dit seizoen, waarna zij aangevuld met de huidige gevorderden een nieuw seizoen starten op woensdag 23 september '20 van 19u30 tot 20u30 in het Ontmoetingscentrum te Hofstade.